24 май
Ден на славянската писменост и култура

Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост e официален български  празник, честван на 24 май.

На този ден, българите честват българската култура и създаването на славянската азбука (глаголицата) от Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя.

 
Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя, са Методий и Константин Философ, създатели и разпространители на първата славянска азбука - глаголицата. На името на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и разпространяване на християнството сред славяните. Считани са за равноапостоли. Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната църква ги тачи и като едни от светите Седмочисленици.